IPeuropAware European Enterprise Network CIP - Competitivenes and Innovation Framework Programme 2007-2013 Technologické centrum AV ČR Ústav průmyslového vlastnictví ČR

Postarejte se o své duševní vlastnictví

Termín konání: Datum konání:26. května 2010

Místo: Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Ing. Mgr. Josef Kratochvíl

Úvodní slovo

Ing. Mgr. Josef Kratochvíl
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Ing. Daniela Váchová

Úvodní slovo

Ing. Daniela Váchová
Technologické centrum AV ČR, koordinátorka Enterprise Europe Network Česká republika
Zuzana Čapková

Seznámení s právy z duševního vlastnictví a jejich přínosem

Zuzana Čapková
oddělení rešerší ÚPV
Eva Křováková

Služby Úřadu pro malé a střední podniky a veřejnost

Eva Křováková
oddělení patentových fondů, ÚPV
Miloš Beran

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu

Miloš Beran
Česká technologická platforma pro textil
Tomáš Lukeš

Průmyslově právní ochrana a nábytkářský průmysl

Tomáš Lukeš
Asociace českých nábytkářů