European Enterprise Network Technologické centrum AV ČR Licensing Executives Society British embassy Prague

Konference pořádaná Technologickým centrem Akademie věd České republiky ve spolupráci s Britskou ambasádou a LES Česká republika v rámci sítě Enterprise Europe Network ČR

Práva k duševnímu vlastnictví: klíč k inovacím a rozvoji malých a středních podniků.
Současná praxe v jejich ochraně, využití a vymáhání.

Termín konání: 14. ledna 2010

Místo: Národní technická knihovna, Praha 6 – Dejvice (Technická 6)

Ing. Daniela Váchová

Úvodní slovo

Ing. Daniela Váchová
Technologické centrum AV ČR, koordinátor Enterprise Europe Network Česká republika
Ing. Mgr. Josef Kratochvíl

Úvodní slovo

Ing. Mgr. Josef Kratochvíl
předseda Úřadu průmyslového vlastnictví
Ing. Miroslav Paclík

Patentové informace o nových technických řešeních

Ing. Miroslav Paclík
ředitel odboru patentových informací, ÚPV
Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.

Připravovaný patent Společenství a jeho vliv na podnikatelskou sféru

Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.
ředitel Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
JUDr. Petra Malá Žikovská

Vymáhání autorských práv v České republice

JUDr. Petra Malá Žikovská
ředitelka Českého národního sdružení Mezinárodní federace fonografického průmyslu a Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK
Patricia Barclay

Practical tips for the Small and Impecunious

Patricia Barclay
Bonaccord, Edinburgh, Scotland
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

Praxe ochrany duševního vlastnictví v EU

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
AK Kříž a Bělina, odborný asistent Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního PF UK v Praze
RNDr. Jan Krejčí, PhD.

Příklady z praxe MSP z ČR

RNDr. Jan Krejčí, PhD.
BVT Technologies a.s.