European Enterprise Network European Commission - Enterprise and Industry CIP - Competitivenes and Innovation Framework Programme 2007-2013 Technologické centrum AV ČR

Seminář je pořádán za podpory sítě Enterprise Europe Network ČR, financované z Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace EU a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Možnosti efektivního využití odpadů

Termín konání: 1. dubna 2010

Místo: Výstaviště Letňany, Praha 9

Mgr. R. Hávová

Enterprise Europe Network v ČR – podpora podnikání a transferu technologií

Mgr. R. Hávová
Technologické centrum AV ČR, koordinátor Enterprise Europe Network Česká republika
Ing. J. Chlad

Operační program Životní prostředí

Ing. J. Chlad
Státní fond životního prostředí ČR
Doc. RNDr. M. Hrabovský, CSc.

Pyrolýza a zplyňování odpadů v plazmatu

Doc. RNDr. M. Hrabovský, CSc.
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.