European Enterprise Network European Commission - Enterprise and Industry CIP - Competitivenes and Innovation Framework Programme 2007-2013 Technologické centrum AV ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Enterprise Europe Network ČR – transfer znalostí a síť pro inovace
Přínosy pro české podniky za uplynulé tři roky

Termín konání: 1. 12. 2010

Místo: Crowne Plaza Prague - Koulova 15, Praha 6

Daniela Váchová

Uvítání

Daniela Váchová
Technologické centrum AV ČR
Jan Michal

Enterprise Europe Network ČR v evropském kontextu

Jan Michal
Zastoupení Evropské komise v ČR
Marek Valdmann

Podpůrné služby a úspěšné případy

Marek Valdmann
BIC Ostrava
Lukáš Gottesman

Úspěšné příklady TTT

Lukáš Gottesman
BIC Ostrava s.r.o.
Barbora Vacátková

Klastry a Enterprise Europe Network ČR

Barbora Vacátková
Technologické centrum AV ČR