Evropský fond regionálního rozvoje. Společně bez hranic. Program cezhraničnej spolupráce

Tento projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Akce se konala v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 pod názvem
Přeshraniční spolupráce SR a ČR „partnerství-rozvoj-příležitosti“.

Ekonomické fórum ČR-SR 2010

Termín konání: 29. dubna 2010

Místo: Ostrava, hotel Imperial

z technických důvodů
nebyl záznam pořízen

Pavel Bartoš

vicepresident, Hospodářská komora ČR, předseda Krajské hospodářské komory MSK
z technických důvodů
nebyl záznam pořízen

Július Kostolný

místopředseda, SOPK SR
Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik

president, Regionální hospodářská komora Katovice

Příhraniční spolupráce Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Horního Slezska - perspektivy hospodářsky a strategicky významného regionu

Jaroslav Palas

Jaroslav Palas

hejtman, Moravskoslezský kraj
Jozef Štrba

Jozef Štrba

místopředseda, Žilinský samosprávný kraj

Možnosti hospodářské příhraniční spolupráce

Rostislav Vondruška

Rostislav Vondruška

ministr, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Krzysztof Hetman

Krzysztof Hetman

náměstek ministryně, Ministerstvo regionálního rozvoje PR
Tomáš Hüner

Tomáš Hüner

náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ľuboš Halák

Ľuboš Halák

náměstek ministra, Ministerstvo hospodářství SR

Životní prostředí - rozhodující oblast spolupráce euroregionu

Kamil Vilinovič

Kamil Vilinovič

generální ředitel Sekce environmentální politiky a zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí SR
Veronika Hunt - Šafránková

Veronika Hunt - Šafránková

1. náměstkyně a ředitelka Sekce zahraničních vztahů, Ministerstvo životního prostředí ČR
Krystyna Panek - Gondek

Krystyna Panek - Gondek

zástupce ředitele Oddělení změn klimatu a ochrany atmosféry, Ministerstvo životního prostředí PR, vedoucí polsko-české pracovní skupiny pro kvalitu ovzduší v příhraničních regionech

Dopravní infrastruktura - rozhodující oblast spolupráce euroregionu

Gustav Slamečka

Gustav Slamečka

ministr, Ministerstvo dopravy ČR
Ľubomír Vážny

Ľubomír Vážny

ministr, Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací SR

Vzdělávání, věda a výzkum - rozhodující oblast spolupráce euroregionu

Ivo Vondrák

Ivo Vondrák

rektor, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Jan Ślusarek

Jan Ślusarek

prorektor, Politechnika Slaska Gliwice

Úloha a postavení regionů v EU, výhled dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce

Ladislav Bodnár

Ladislav Bodnár

obchodní rada, Velvyslanectví SR v Praze
Wojciech  Pobóg – Pagowski

Wojciech Pobóg – Pagowski

ekonomicko-obchodní rada, Velvyslanectví PR v Praze

Rozvoj příhraničních regionů z pohledu hospodářských komor

Tadeusz Donocik

Tadeusz Donocik

president, Regionální hospodářská komora Katovice
Ľubomír Mateček

Ľubomír Mateček

dopravní urbanista, člen SOPK, Regionální komora Žilina

Shrnutí

Pavel Bartoš

Pavel Bartoš

vicepresident, Hospodářská komora ČR, předseda Krajské hospodářské komory MSK
Podrobné informace o akci naleznete na stránkách organizátora »